El Coaching és un procés d’autoconeixement que li permet a l’individu prendre decisions d’una manera més conscient i passar a l’acció amb més fermesa i decisió. Ens ajuda a prendre consciència de les nostres prioritats i valors reals i, d’aquesta manera, prendre decisions més genuïnes amb més potencial d’èxit a llarg termini. També ens ajuda a tenir una millor persepció del nostre potencial i de les capacitats que ens poden ajudar a assolir els objectius per tenir una vida més plena.

Coaching i Neurociència
redneuronal
La nostra forma de pensar i els nostres hàbits fan que el nostre cervell tingui una estructura neuronal concreta. Si sempre actuem i pensem de la mateixa forma, aquesta estructura es manté i no es desenvolupa. La neuroplasticitat és la capacitat del cervell per crear o modificar aquesta estructura i facilitar una millor adaptació als canvis que succeeixen al nostre voltant i és la responsable de mantenir el nostre cervell actiu i jove. A diferència del que es creia fa 30 anys, el cervell té una alta capacitat d’adaptació, també, en l’edat adulta, fins i tot fins a la vellesa. La plasticitat del cervell es pot exercitar aprenent o fent coses noves amb regularitat.

L’objectiu del Coaching és ajudar-te a dirigir aquest canvi de la teva estructura cerebral per crear noves connexions neuronals i a canviar fins i tot els costums més arrelats per tal que puguis resoldre els teus problemes amb més autonomia, tant ara com en el futur. Com més tenim un determinat pensament o fem una determinada activitat, més fort serà el seu camí neuronal i més àgil serà la resposta. Això és molt important per a la nostra supervivència, però fa que certs hàbits siguin difícils de canviar i necessitem ajuda externa. En molts casos, aquests hàbits que desitgem canviar, estan lligats a temors i bloquejos. Amb les eines del Coaching, i amb la predisposició del coachee, podem començar a crear nous camins. Amb la pràctica, aquests camins poden arribar a ser molt sòlids i convertir-se en respostes i hàbits naturals i intuïtius.

Diferència entre Coaching i teràpia

La teràpia, per definició fa referència a curar o adreçar alguna cosa que no està funcionant del tot bé, degut per exemple, a una malaltia, patologia o crisis vital. Aquesta cura o tractament el dóna un expert o autoritat en la matèria com per exemple un psicòleg.

El Coaching, en canvi, es tracta d’un procés de creixement personal d’una persona sana. En aquesta situació el coach no actua com a guia si no com a company de viatge.

Què puc fer jo com a coach?

4Nov07 Zanzibar beach smallCom a coach et puc acompanyar en el teu procés d’autoconeixement amb eines i habilitats pròpies del Coaching Co-Actiu. Aquest tipus de Coaching es basa en el principi bàsic que el coachee (client) és una persona naturalment creativa, plena de recursos i completa. Jo, com a coach, en comptes d’actuar com a guia, utilitzaré preguntes poderoses i altres eines perquè trobis per tu mateix/a les respostes, i també l’escolta activa i l’apoderament (prendre consciència del que pots aconseguir, del poder que tens sobre la teva vida).

És un procés personalitzat i confidencial basat en la confiança i el respecte, on aprofundirem en les emocions, la corporalitat, diferents punts de vista, etc, per tal de treballar les inquietuds que la persona vol explorar.

Si et sembla interessant podem comentar-ho en persona o per telèfon sense cap compromís. Envia’m un email a info@geniabozzo.com. Puc fer les sessions en català, castellà i anglès.