Informació és poder

La informació és poder

Com a coach m’agrada molt treballar amb diferents perfils personals i professionals, ja que la diversitat fa la feina molt interessant. Tot i així, m’he adonat que sento una especial predilecció per treballar en l’apoderament femení, potser a causa de circumstàncies personals i potser també per uns valors molt definits pel que fa a l’equitat i l’equilibri que desitjo en la societat.

Per una banda, crec en el benefici immediat de treballar per aconseguir la vida que desitgem a nivell individual. Com a coach és obvi que aquest és el meu objectiu principal. I per l’altra, també hem de tenir en compte que a nivell col·lectiu podem liderar una transformació social cap a un canvi d’estereotips esbiaixats entre homes i dones. A fi de comptes les dones som la meitat de la societat i, si ens ajudem entre nosaltres com a comunitat, podrem avançar molt més ràpidament. Em pregunto si és cert que pel fet que estiguem vivint en una societat clarament masculinitzada, ens hem alienat del nostre sentit de comunitat, i conseqüentment això fa que competim entre nosaltres i ens critiquem, quan en realitat totes sabem les dificultats que tenim a l’hora de poder combinar-ho tot i tenir una vida plena.

Des de fa uns mesos he començat a investigar i treballar intensament en temes relacionats amb com les dones podem tenir una vida més plena tenint accés a les mateixes oportunitats que els nostres col·legues masculins, i us puc dir que: com més va, més convençuda estic que això és el què m’apassiona. A través de diferents estudis sociològics s’està trobant evidencia de moltes de les coses que abans només intuíem i també s’estan revelant dades sorprenents que fan que tot tingui més sentit. Per això crec que és important divulgar aquesta informació i ajudar-nos a sortir de l’actitud passiva assumida fins ara.

Waiting-woman-sittingCrec que és important tenir accés a aquests estudis agregats perquè és molt difícil veure la perspectiva general en les situacions individuals (per exemple: tendències de comportament en situacions concretes com negociacions salarials i promocions, cura de persones en l’entorn familiar, conciliació entre treball i vida personal, etc) i per tant, emprendre iniciatives en la direcció que ens porti més benestar a curt i a llarg termini. Aquesta és la raó per la qual normalment no desafiem l’estatus quo, perquè creiem que sabem quines son les alternatives disponibles i que la quantitat de situacions en les que podem negociar o canviar alguna cosa són limitades, però no és així. Aquest tipus d’informació ens ajudarà a veure com l’estereotip aprés que ens convida a la passivitat ens afecta negativament, al mateix temps que ens pot ajudar a saber com assolir els nostres objectius.

Estar clar que això té un impacte directe en dos àmbits principals: l’entorn laboral i l’entorn familiar directe, i com els conjuguem pel que fa al temps i a la dedicació. És sobretot en aquests punts on pretenc compartir informació i reflexions, sempre des d’una perspectiva positiva i activa. Aniré publicant post i vídeos referents a aquests temes i espero així incentivar aquest canvi individual i col·lectiu, no només a les dones si no també als homes que desitgin una societat més equilibrada en tots els sentits.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>